Sivuainepaneelin antia

Motiva ry järjesti viime viikolla 9.2. klo 12-14 sivuainepaneelin ja tässä on koonti tapahtumastamme.

Tapahtuma pähkinänkuoressa:
 Mitä? Motivan sivuainepaneeli kakolaisille
 Milloin? ma 9.2.2015 klo 12:00-14:00
 Missä? KTK122

Tarkoituksenamme oli esitellä laajasti kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoiden sivuainevalintoja, opintokokonaisuuksia ja opinnoista heränneitä ajatuksia. Tapahtuma olikin opiskelijoidensa näköinen ja lähtökohtana oli saada heidän ääni kuuluviin.

Sivuainepaneeli

 

Herättelevän alkupuheenvuoron kävi pitämässä Opiskelijakeskuksesta Elina Koskinen urasuunnittelusta ja sivuainevalinnoista. Puheenvuorossa nousi esille esimerkiksi tiedon etsimisen, sisäisen dialogin ja lopulta valintojen tekemisen merkitykset sekä se miten lopulta päädytään opiskelemaan jotain tiettyä ainetta. Tukeeko sivuaine omaa pääaineeni opintoja? Onko se lähtökohdiltaan jotain ihan erilaista? Hyödyttääkö se urapolullani? Vai onko se vain jotain mikä minua oikeasti kiinnostaa? Sivuaine voi Koskisen mielestä olla jotain merkittävää, mutta ei aina. Hän lopussa viittasikin Louis Pasteurin sanoihin

”Sattuma suosii valmistautunutta mieltä”

Josta siirrymme valikoituneiden sivuainepanelistimme puheenvuoroihin. Omista sivuainevalinnoistaan tilaisuuteen oli pyydetty yhdeksää panelistia kertomaan kolmen kysymyksen avulla opinnoistaan. Tilaisuuden paneelin vetäjänä toimi Motiva ry:n puheenjohtaja Suvi Poikela. Vastauksista on koottu ylös juttuun vain ydinsisällöt.

Kysymykset olivat:

Minkälainen sivuaineen sisältö oli – kurssien nimiä, pääteemoja, opetustapoja

Minkä takia hait kyseiseen sivuaineeseen ja kenelle suosittelisit kyseistä kokonaisuutta?

Koetko/koitko ko. sivuaineesta olevan hyötyä ja vastasiko sivuaine odotuksia (ammatillisesti/tulevaisuutta ajatellen)?

Sivuainepanelistit

Sosiologia Tiina

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Avoin sivuaine, peruskurssi syksyisin, jonka jälkeen oman opintosuunnitelman mukainen eteneminen

Minkälaiset ovat opinnot: luento- ja kirjapaketeista.

Aihekokonaisuudet: perehdytään esimerkiksi sosiologian klassikkoihin, menetelmiin ja tutkimukseen. Voi valita oman kiinnostuksen mukaan mihin aihealueeseen haluaa keskittyä.

Mitä on oppinut: opinnot tukevat kasvatustieteen opintoja, tuovat joustavuutta.

”Sosiologia on supertiede, joka voi tutkia ihan mitä vaan.”

Koulutusteknologia, Jutta

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuainehaussa. (2.2.-27.2.-15 verkkolomakkeella)

Minkälaiset ovat opinnot: Teoriaopintoja, projekteja, ryhmätöitä ja läsnäoloa vaativia opintoja sekä opiskelukielenä englanti. (Yli puolella ryhmäläisistä on äidinkieli muu kuin englanti!)

Aihekokonaisuudet: Keskitytään oppimiseen ja opettamiseen nykyaikana ja miten teknologia tukee niitä.

Mitä on oppinut: Kaikkea voi oppia, eikä sitä tarvitse pelätä, kun uskaltaa vaan lähestyä.

Kauppatieteet, Marika

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Weboodissa 4.5. klo 8:30 alkaen nopeusjärjestyksessä. Lisätietoa hausta kauppakorkeakoulun internetsivuilla ennen ilmoittautumisen alkua.

Minkälaiset ovat opinnot: 10 kurssia, joista valitaan viisi kokonaisuutta. Materiaalit ovat englanniksi ja opetus suomeksi. Suoritukset luennoilla ja tenteillä. Massaluentoja, yli 300 opiskelijaa.

Aihekokonaisuudet: Kauppakorkerkeakoulun opintokokonaisuuksien mukaisia.

Mitä on oppinut: Linkittyy psykologian opintoihin, vaikka näkökulma eri.

Nais-ja sukupuolentutkimus, Anna

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Avoin sivuaine

Minkälaiset ovat opinnot: Luentoja, keskusteluja ja kirjatenttejä,

Aihekokonaisuudet: Monitieteinen ja sisältää erilaisia suuntautumisaloja sukupuoleen, kuten valta, seksuaalisuus ja väkivalta.

Mitä on oppinut: Yhteydet psykologian opintojen teemoihin. Ajattelu on kehittynyt, osaa olla kriittinen sekä argumentoida. Oppii näkemään sukupuolisuuden arjen keskustelussa laajempana kokonaisuutena.

Terveystieteet, Mette

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Avoimen yliopiston kokonaisuus

Minkälaiset ovat opinnot: Verkko-opintoja optiman kautta. 5 op kokonaisuuksia. Esseitä

Aihekokonaisuudet: Esimerkiksi psyykkinen kehitys, anatomioan ja fysiologia sekä ravitsemusterveyden edistäminen.

Mitä on oppinut: Liittyy psykologian opintoihin (psyykkinen ja fyysinen terveys). Tarvitsee motivaatiota opintojen suorittamiseen. Pystyy nyt liittämään kokonaisuuksia laajempiin yhteyksiin.

Työ-ja organisaatiopsykologia, Jenna

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston yhteistyössä tarjottu kokonaisuus. Maksaa 350€, mutta Oulun yliopiston opiskelijoille mahdollisia kiintiöpaikkoja 50 eurolla.

Minkälaiset ovat opinnot: Lähes kaikki verkko-opintoina, mutta lähiopetuskerrat antoisia(!).  Opinnot joustavia ja vaativat kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 1,5 vuotta aikaa suorittaa kokonaisuus.

Aihekokonaisuudet: Esimerkiksi viestintää ja vuorovaikutusta työyhteisössä, kokous ja neuvottelutaidot sekä organisaatioiden johtamisen perusteet.

Mitä on oppinut: Tukee opintoja ja saattaa tukea työllistymistä. Halu on työskennellä asiakokonaisuuksien parissa.

Erityispedagogiikka, Markku

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Tiedekunnan sivuainehaussa 2.2.-27.2.2015 verkkolomakkeella.

Minkälaiset ovat opinnot: Lähiopintoina ja kursseilla monia opettajia. Kurssien suoritustavat monipuolisia ja vaihtelevia. Opinnoissa paljon ope ja vakalaisia.

Aihekokonaisuudet: Peruskurssin jälkeen tutustuttiin kolmeen haastekurssiin sekä elämänkulun kurssiin.

Mitä on oppinut: Ylitti odotukset, joita ei oikeastaan edes ollut. Mahdollisena ”takaporttina” tulevaisuutta ajatellen.

Education in transition (edglo), Matti

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Education and Globalisation opintojen sivuainekokonaisuus. Ottaa yhteyttä opintojen tarjoajiin.(Edglo sivut: http://www.oulu.fi/ktk/node/1178)

Minkälaiset ovat opinnot: Suositellaan edglo opiskelijoille; viisi kurssia, joissa seminaareja, keskustelua ja esseitä.

Aihekokonaisuudet: Kursseilla esimerkiksi määritellään koulutusta ja sen kehittämistä globaalissa viitekehyksessä.

Mitä on oppinut: Ei paljoa ennakko-odotuksia, mutta englannin taidot ovat kehittyneet ja pääsee tutustumaan eri puolilta maailmaa tuleviin opiskelijoihin.

Opettajan pedagogiset opinnot, Teija

Miten kyseiseen sivuaineeseen haetaan: Keväisin erikseen haussa. Mielellään maisterivaiheen opiskelijoille. Lisätietoja Tiina Kemppaiselta.

Minkälaiset ovat opinnot: Suurin osa opetusharjoittelua (20 op)

Aihekokonaisuudet: Muita kokonaisuuksia esimerkiksi didaktiikka ja pedagoginen seminaari. Opinnoissa myös harjoitellaan opettamista.

Mitä on oppinut: Pystyy syventämään omia taitojaan opettajana toimimisessa. Hox! opiskelijan vastuu.

Lisäksi tiedekunnan sivuilta pääsee tutustumaan muihin sivuaineopintoihin:

http://www.oulu.fi/ktk/sivuaineopinnot

Ktk-sivuainehaku: 

http://www.oulu.fi/ktk/node/28933 

Käy tutustumassa myös:

http://www.toissa.fi/

 

Jos haluat apua tai vinkkejä opiskelu tai urasuunnitteluun liittyvissä asioissa lue lisää osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi/opiskelu-ja-uraohjaus. Voit myös laittaa viestiä Koskiselle osoitteeseen elina.koskinen(at)oulu.fi.

 

Ja kiitos kaikille paikalla olleille erityisesti yleisölle, panelisteille ja Koskisen Elinalle hienosta puheenvuorosta. Jos nyt olisi helpompi lähteä suunnittelemaan omaa opinpolkuaan!

-Motivan hallitus