Edunvalvonta

—————————————————————————————————————————————-
Sosiaali- ja koulutuspolitiikka Koulutusohjelmatoimikunta eli KOTKALinkkejä
—————————————————————————————————————————————-

Mitä koulutus- ja sosiaalipolitiikalla yleisesti ottaen tarkoitetaan?

Koulutuspolitiikka, eli tuttavallisemmin kopo, on opiskeluasioihin liittyvää edunvalvontaa. Kopoa on koulutuksen laadun parantaminen, opetuksen kehittäminen sekä opiskelijoiden edun valvominen yliopiston hallinnon eri tasoilla. Jokainen opiskelija harjoittaa kopoiluista tärkeintä antamalla perusteltua palautetta opetuksesta ja ohjauksesta aina kun sitä pyydetään – tai vaikka ei edes pyydettäisi.” Lainaus ja lisätietoa kopoilusta yliopiston tasolla osoitteesta: www.oyy.fi/koulutuspolitiikka. Kopoilusta kiinnostuneille tiedoksi, että voit aivan hyvin kopoilla, vaikket olisikaan Motivan hallituksen kopovastaava. Koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksia, joihin siis ovat kaikki tervetulleita osallistumaan, on noin kerran kuukaudessa. Kokouksiin saa osallistua ilman sitoutumispakkoa valiokunnan toimintaan.

Sosiaalipolitiikka, eli tuttavallisemmin sopo, ”–tekee työtä opiskelijan opiskeluedellytysten ja opiskelukyvyn parantamiseksi. Opiskelukyky koostuu useista eri tekijöistä aina jokapäiväisestä laadukkaasta opiskelijaruokailusta asumiseen ja toimeentulosta toimivaan opiskeluympäristöön. Sopot tekevät vaikuttamistyötä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.” Lainaus ja lisätietoa sopoilusta yliopiston tasolla osoitteesta: http://www.oyy.fi/sosiaalipolitiikka. Sama homma, kuin kopoilussa: sopoilla voit itsenäisestikin, ja myös sosiaalipoliittinen valiokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Blogin kategoriasta ”sopo ja kopo” löydät Motivan sopo- ja kopovastaavan julkaisemia artikkeleita. Samat artikkelit julkaistaan yleensä myös Motivan facebook-sivuilla. Sopo-kopovastaava  lähestyy sinua joskus myös sähköpostitse, erityisesti silloin, kun kyseessä on jokin hyvin yleisellä tasolla opiskelijoita koskettava asia.

Entä mitä Motivan sopo- ja kopovastaava puuhailee?

Hän seuraa sopoon ja kopoon liittyviä asioita (mm. seuraavien kautta: media, valiokuntien kokoukset, koulutusohjelmatoimikunnan kokoukset) ja tarvittaessa tiedottaa niistä hallitukselle sekä opiskelijoille. Sopo- kopovastaava on yleensä se hallituksen jäsen, joka kuuluu koulutusohjelmatoimikuntaan eli KOTKA:an. KOTKA:n vaikuttajat ovat opiskelija- ja henkilökuntajäseniä. Opiskelijajäsenet valitaan joka syksy.

Kopo-sopovastaava tai ns. riviopiskelijakin voi halutessaan kuulua muihinkin ryhmiin, joissa pääsee vaikuttamaan joko yliopiston, tiedekunnan tai koulutusohjelman tasolla. Näihin työryhmiin hakemisesta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse, joten kannattaa seurata postejaan, jos vaikuttamaan pääseminen kiinnostaa.

Erityisesti sopo-kopotoimijan vastuualuetta on ollut perinteinen, keväisin järjestettävä palautepäivä. Palautepäivässä kerätään joko yleistä tai tiettyä teemaa/teemoja koskevaa palautetta kasvatustieteiden koulutuksen opiskelijoilta. Palaute analysoidaan, ja siitä keskustellaan ystävällisessä hengessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken palautepäivässä.

—————————————————————————————————————————————-
Sosiaali- ja koulutuspolitiikka Koulutusohjelmatoimikunta eli KOTKALinkkejä
—————————————————————————————————————————————-