Kasvatustieteiden koulutusohjelma

—————————————————————————————————————————————-
Kasvatustieteiden koulutus – LukujärjestyksetLinkkejä
—————————————————————————————————————————————-

Kasvatustieteiden koulutusohjelma kouluttaa kasvatustieteen maistereita (pääaineena kasvatustiede). Lisäksi Motivan olla on Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma, jossa pääaineena on kasvatuspsykologia. Molemmista tutkinnoista valmistutaan kasvatustieteiden maistereiksi. Tutkinnot (300op) koostuvat kahdesta tutkinnosta, kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnosta (180op) sekä kasvatustieteiden maisterin tutkinnosta (120op).

Lisätietoja tutkinnon sisällöistä ja suorittamisesta saat mm. tiedekuntamme opinto-oppaasta

—————————————————————————————————————————————-
Kasvatustieteiden koulutus – LukujärjestyksetLinkkejä
—————————————————————————————————————————————-