Motiva ry:n historiaa

Oiva K. Kyöstiö

Vuodesta 1964 Oulun yliopiston opettajainvalmistuslaitoksen esimies ja ensimmäinen kasvatustieteen professori.

Ajoi voimakkaasti kasvatustieteiden tiedekunnan perustamista yliopistoon.

Se toteutui vuonna 1974.

Antoi varauksettoman tuen ja kannustuksen Motivan perustamiseen.

Yhdessä henkilökunnan kanssa hiottiin asioita opintojen edistymiseksi ja ehdotuksia opiskelijoiden olojen parantamiseksi.

Palaverissa Kasarmitie 4:ssä assistentit Raimo Karttunen ja Jaakko Luukkonen sekä Motivan sihteeri Sirkka Nurmela.

Motivan aktiivit kokoontuivat myös vapaa-ajalla.

Rauni Tuohimaan (nyk. Räsänen) järjestettiin läksiäiset professori Heikkuriselle.

Takarivissä vas. 1. sihteeri Sirkka Nurmela, 1. puh.joht. Katja Maakanen (nyk. Kvist), Olavi Karjalainen ja Raimo Karttunen.

Edessä Irma Koivuniemi, jonka takana Harri Hyyppä ja vieressä Rauni Tuohimaa.

Oik. reunassa prof. Heikkurinen ja takana Jaakko Luukkonen.

Virallisten kokousten lisäksi järjestettiin monenlaista toimintaa.

Oli pikkujouluja, sensitivity training-istuntoja, jopa talkoot sihteerin kesäpaikalla.

Riennoissa mukana oli henkilökuntaa professoreita myöten.

Saunaillassa Olavi Karjalainen, Harri Hyyppä ja Irma Koivuniemi.

Ikimuistoinen excursio silloiseen Leningradiin keväällä 19.-24.4. 1972.

Bussissa oli tunnelmaa, vas. Annikki Isohanni, Lauri Lietsalmi, Tuovi Toppila, Urpo Teirikko, Harri Hyyppä ja Jorma Nykäsenoja.

Motivalaisten kunniaksi järjestetty juhla Jusupovin palatsissa, jota silloin kutsuttiin ammattiliittojen taloksi.

Lahjaa ja tervehdyksiä viemässä Rauni Tuohimaa, Sirkka Nurmela ja virolainen tulkkimme.

Oulun yliopiston ensimmäinen promootio keväällä vuonna 1972.

Kunniatohtoreiden kärjessä astelee tasavallan presidentti Urho Kekkonen.

Motivan aktiiveja ja tulevia maistereita seuraamassa promootiokulkuetta.

Irma Koivuniemi, Rauni Tuohimaa (ny. Räsänen), Sirkka Nurmela ja Aira Orava.