Motivan Hallitus vuodelle 2021!

Syyskokouksessa 27.11.2020 valittiin hallitus tulevalle toimikaudelle.

Puheenjohtajaksi valittiin Laura Maaninka

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Oona Kujala

Salla Salokannel

Aki Lahtinen

Varpu Suojalehto

Niina Koivupuu

Iidaroosa Hentilä

Suvi Näpänkangas

Jaakko Karsikko

Varajäseniksi valittiin:

Jasmin Junnelin

Iina Rautasalo


Lisäksi kokouksessa valittiin:

-Kasvatustieteden kattokillan (Kaski ry:n) hallitukseen Iina Rautasalo

Hallituksen palautekyselyn koontia

Hei taas Motivalaiset!

Motivan hallitus avasi jäsenistölleen 24.9.–4.10. palautekyselyn koskien yhdistyksen toimintaa tänä vuonna. Kysely tehtiin sekä suomeksi, että englanniksi. Hallitus on käsitellyt palautteen kokouksessaan 21.10. Palautetta antoi 13 henkilöä, joista yksi oli englanniksi. Ohessa pientä koontia palautteesta ja hallituksen mietteitä palautteeseen liittyen!

Yleisesti ottaen jäsenistö on ollut tyytyväisiä Motivan hallituksen toimintaan vuonna 2020. Pieni otanta hankaloittaa tietysti johtopäätösten tekemistä, siitä miten hallituksen tulisi kehittää toimintaansa tai onko jäsenistö tyytyväisiä tämän hetkiseen toimintaan. Saimme kuitenkin hyviä vastauksia niin tapahtumiin, viestintään kuin yleiseen toimintaankin liittyen.

Tapahtumat:

Tapahtumista tuli pääosin hyvää palautetta. Keväällä järjestetty viini- ja juustoilta on edelleen tykätty ja suosittu tapahtuma, josta tulee vuosittain kiitosta. Jäsenistö on osallistunut omien sanojensa mukaan vaihtelevasti tämän vuoden tapahtumiin, joka johtuu osittain varmasti meneillään olevasta koronatilanteesta.  Kaiken kaikkiaan tapahtumia toivottiin lisää. Tänä vuonna haasteena on ollut monen suunnitteilla olleiden tapahtumien peruuntuminen, joka näyttäytyy tietysti jäsenistölle tapahtumien vähyytenä. Uusina konsepteina tapahtumien puutteeseen olemme päättäneet alkaa järjestää etäpeli-iltoja, sekä etäkiltakahveja.

Jäsenistö toivoi myös enemmän ulkotapahtumia ja etähengailuja, joita pyrimmekin järjestämään loppuvuonna. Ulkoretki meinattiin jo järjestää, mutta se peruuntui kehnon sään takia. Pyrimme pitämään jonkinlaisen ulkotapahtuman/ulkotapahtumia joko tämän vuoden puolella, tai ensi vuonna alkuvuodesta, kelien salliessa. Ulkoilmatapahtumien järjestämistä ehdotetaan myös ensi hallitukselle ensi keväänä järjestettäväksi yhtenä vaihtoehtona korona-ajalle ja koronan jälkeenkin. Muutama syksyn tapahtuma on vielä hieman auki, ja pohdimme pystymmekö järjestämään jonkinlaisia hengailuiltoja ja pikkujouluja tänä vuonna.

Viestintä:

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että hallituksen viestintä tavoittaa heidät ajoissa ja että viestintä on selkeää. Vastanneiden mukaan jäsenistön tavoittaa parhaiten sähköpostilla, Instagramissa, sekä epävirallisessa Whatsapp-keskusteluryhmässä ”elämä motivassa”.

Joistakin tapahtumista ei ole riittävästi mainostettu muualla kuin Facebookissa. Ihmiset eivät välttämättä käytä enää niin paljoa FB:tä, joten tapahtumat voivat mennä tämän takia ohi. Tulemme jatkossa panostamaan tähän, että tapahtumista tiedotetaan kattavasti eri alustoilla. Tavoitteena tänä vuonna on ollut panostaa enemmän Instagramiin, jossa emme ole välttämättä täysin onnistuneet. Tulevalle hallitukselle ehdotamme pitämään sähköpostin, perinteisen blogin ja Instagramin pääviestintäkanavina ja toteuttamaan viestintää monipuolisesti. Tähän panostamme myös tietysti itse loppuvuonna.

Yleistä:

Vaikka yleisilme palautteissa oli positiivinen, yksi palautteista oli muuhun palautteeseen nähden erittäin kriittinen. Kyseisessä palautteessa ei kuitenkaan annettu kehittämisehdotuksia tai perusteluja, joten oli vaikea saada selville, missä Motivalla on parannettavaa.

Saimme myös aikaisemmin avoimen palautteen kautta palautetta Motivan miesvastaavan pestistä. Miesvastaava titteliä ei pidetty sopivana nykyaikaan ja se koettiin jokseenkin syrjivänä. Päätimme hallituksen kesken poistaa miesvastaavan pestin Motivan hallituksen pesteistä. Pesti on lähinnä ollut perinne ja pestin toimenkuvaan ei kuulu mitään tiettyä tehtävää, joten oli perusteltua ja helppoa pudottaa titteli pois muiden joukosta.

Hallituksen toimintaan liittymiseen ei juurikaan ollut innokkuutta jäsenistöllä. Muutama vastaajista on ehkä joskus kiinnostunut toimimaan hallituksessa. Tähän pyrimme vastaamaan tuomalla hallituksen toimintaa läpinäkyvämmäksi ja selkeämmäksi jäsenistölle. Loppuvuonna tulemme esittelemään hallituspestejä Instagramissa ja koronatilanteen salliessa pidämme hallituksen esittely-/lautapeli-iltaa!

Tahdomme vielä kiittää koko hallituksen puolesta kyselyyn vastanneita hyvästä palautteesta. Erityisesti myös kärsivällisyydestä ja ymmärtämisestä, että olemme joutuneet perumaan tapahtumia ja korvaaviakaan tapahtumia ei olla pystytty järjestämään halutulla kapasiteetilla. Hyödynnämme palautetta loppuvuoden toiminnassa ja kiltatoimintaa kehittäessämme. Palaute pidetään myös mielessä rakennettaessa ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja annamme kehitysehdotukset eteenpäin tulevalle hallitukselle. Palautetta saa tulla aina antamaan myös henkilökohtaisesti ja kysymään kysymyksiä Motivan toiminnasta. Kirjallisen palautteen antaminen onnistuu myös ympäri vuoden blogin avoimen palautelomakkeen kautta.

Mitä parhain terveisin,

Jaakko Karsikko, Puheenjohtaja

Laura Maaninka, Varapuheenjohtaja ja tapahtumavastaava

Aki Lahtinen, Tiedotus- ja koulutuspoliittinen vastaava

sekä muu Motivan hallitus!

Motivan hallituksen palautekysely

Morjesta!

Miten Motivan hallitus on tänä vuonna onnistunut toiminnassaan? Ovatko tämän vuoden tapahtumat olleet onnistuneita ja minkälaisia (etä)tapahtumia haluatte loppuvuodelle? Oliko ennen kaikki paremmin? Onko kaikki pilalla?

Nyt sinulla on mahdollisuus käydä rustailemassa Motivan hallituksen palautekyselyyn rakentavaa palautetta tämän vuoden toiminnasta! Kerro ihmeessä missä olemme onnistuneet, mikä on mennyt pieleen ja miten voimme jatkossa kehittää toimintaamme paremmaksi!

Kysely on auki 4.10. asti ja kaikki palaute käsitellään täysin anonyymisti hallituksen kokouksessa. Pyrimme kehittämään toimintaamme loppuvuonna palautteen mukaan ja antamaan vinkkejä tulevalle hallitukselle toiminnan kehittämisestä. Laadimme palautteesta anonyymin koosteen Motivan blogiin ensi kuun aikana, sekä mahdolliset kehitystoimenpiteet, joihin ollaan palautteen pohjalta päädytty.

Linkki palautekyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VEz9XHNXklPwIwgLemRrBpF7rAEgqYk-CgJXa0yh_w-ZyQ/viewform?usp=sf_link 

Ystävällisin terveisin, 

Motivan hallitus 

Kutsu Motiva ry:n ylimääräiseen vuosikokoukseen

Tervehdys kaikille!

Motiva ry:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen vuosikokouksen, joka pidetään torstaina 3.9.2020 Tilaa kulttuurille ry:n tiloissa Tukikohdalla (Sorvarintie 5, 90530 Oulu) klo 17:00-18:00.

Kokouksen tarkoituksena on Motiva ry:n hallituksen täydentäminen lopputoimikaudelle. Täydennämme hallitusta maksimissaan kahdella (0-2) varsinaisella jäsenellä.

Kyseessä on erinomainen mahdollisuus päästä kokeilemaan järjestötoimintaa. Tähän toimintaan kuuluu muun muassa tapahtumien järjestämistä, opiskelijoiden edunvalvontaa sekä koulutusohjelman kehittämistä! Voit tulla paikalle seuraamaan kokousta ja käyttämään äänioikeuttasi vaikket olisikaan kiinnostunut hallitustoimintaan lähtemisestä 😊

Toivomme kokoukseen runsaasti osallistujia kaikilta vuosikursseilta. Heti kokouksen jälkeen alkaa Motivan perinteinen tutustumisilta koulutusohjelman uusille ja vanhoille opiskelijoille. Noudatamme tapahtumassa yleisiä koronaohjeistuksia. Älä saavu tapahtumaan oireilevana! (Motivan koronaohjeistukset on lähetetty sähköpostilla opiskelijoille ja ne löytyvät muun muassa Motivan blogista)

Kokouksen asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Hallituksen täydentäminen
  6. Järjestäytymiskokouksen ajankohta
  7. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,

Jaakko Karsikko, Puheenjohtaja

Motivan hallitus vuodelle 2020!

Syyskokouksessa valittiin hallitus tulevalle toimikaudelle.

Puheenjohtaja: Jaakko Karsikko

Varsinaiset jäsenet:

Iina Rautasalo

Varpu Suojalehto

Niina Torvinen

Oona Kujala

Maiju Kangas

Laura Maaninka

Varajäsenet:

Jasmin Junnelin

Aki Lahtinen

———————————————————-

Lisäksi kokouksessa valittiin:

-Kasvatustieteiden kattokillan (Kaski ry) hallitukseen: Iina Rautasalo.

-Toimihenkilöt johtamaan Motiva 50v vuosijuhlatoimikuntaa: Jarkko Impola & Varpu Suojalehto.

Onnea valituille! 🙂