Hallitus

—————————————————————————————————————————————-
HallitusSäännötHistoriaKokouksetYhteystiedotJäseneksi
—————————————————————————————————————————————-

Motivan ry:n vuosittain vaihtuvaan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, seitsemän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa, joka järjestetään vuosittain loka-marraskuun aikana. Syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki Motivan jäsenet. Kokoukseen osallistuminen on hyvä tapa tutustua ainejärjestömme toimintaan ja halutessaan kuka tahansa motivalainen voi pyrkiä hallitukseen mukaan.

Ainejärjestötoiminta:

Motivan toiminnassa mukana oleminen antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa ainejärjestön toimintaan niin opintoihin kuin vapaa-aikaankin liittyvissä asioissa. Lisäksi pääset osana mukavaa hallitusporukkaa järjestämään tapahtumia juuri oman koulutusohjelmasi opiskelijoiden iloksi.

Ainejärjestötoiminnassa aktiivisesti mukana oleminen tuo paljon hyvää kokemusta niin sosiaalisesta kanssakäymisestä, kokouskäytännöistä kuin tapahtumien järjestämisestäkin. Hallituksen jäsenyys on myös hyvä lisä ansioluetteloosi kun siirryt opiskelijan roolista työelämään.

Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, joista kyseiset henkilöt ovat pääasiassa vastuussa. Kaikki suuremmat päätökset ja suurin osa kaikesta puuhastelusta tehdään kuitenkin koko hallituksen voimin. Myös ns. rivijäsenellä eli hallitukseen kuulumattomalla motivalaisella voi olla merkittävä roolinsa ja vastuualueensa ainejärjestön toiminnassa. Kaikkeen toimintaansa Motivan hallitus ottaa mielellään mukaan myös rivijäsenten hyvää seuraa, uusia ideoita ja auttavia käsiä.

Hallitusten kokoonpanot ja yhteystiedot:

Hallitus 2008
Hallitus 2009
Hallitus 2010
Hallitus 2011
Hallitus 2012

Hallitus 2013
Hallitus 2014
Hallitus 2015
Hallitus 2016
Hallitus 2017
Hallitus 2018

Uusien ja vanhojen hallituslaisten tarkemmat esittelyt löytyvät täältä!

Hallituksen toimijoiden tehtävät:
(Joillakin hallituksen jäsenillä on useampi kuin yksi vastuualue)

Puheenjohtaja
Johtaa killan toimintaa, kutsuu hallituksen kokoukset koolle, johtaa puhetta kokouksissa sekä edustaa kiltaa ja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana. Puheenjohtaja pitää päävastuullisena koko toiminnan pystyssä ja huolehtii myös demokratian toteutumisesta! Puheenjohtaja pitää myös huolen siitä, että tietää, missä ollaan toiminnan suhteen menossa ja mitä muiden hallituslaisten toiminta pitää sisällään. Puheenjohtajan näkymättömänä tehtävänä on siis hallitus- ja kiltatoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen. Motivan puheenjohtaja on päävastuussa hallitukseen rekryämisestä sekä Viini- ja rupatteluillasta.

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan tuki ja turva. Puheenjohtajan estyessä varapuheenjohtaja hoitaa kokousten koollekutsumisen ja puheen johtamisen kokouksissa. Varapuheenjohtaja voi myös tehdä yhteistyötä varsinaisen puheenjohtajan kanssa esimerkiksi suunnittelemalla yhdessä esityslistoja.

Sihteeri
Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa pöytäkirjat kokouksista sekä ylläpitää Motiva ry:n jäsenrekisteriä. Sihteeri arkistoi pöytäkirjat Optimaan ja vastaa myös Motivalle saapuvasta postista.

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja hoitaa päivittäisen rahaliikenteen ja kirjanpidon. Lisäksi tilikauden päätyttyä rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen.

Tiedotusvastaava
Huolehtii Motiva ry:n tiedottamisesta niin jäsenistön kun muidenkin toimijoiden suuntaan. On päävastuullinen Motivan nettisivuista sekä hallituksen sisäiseen tiedottamiseen liittyvistä asioista. Vastaa myös Motivan Optimasta sekä lisää uudet ja poistaa vanhat hallituksen jäsenet hallituksen sähköpostilistalta, Optimasta sekä Facebookin hallitusryhmästä.

Koulutuspoliittinen vastaava 
Koulutuspoliittisen vastaavan (kopo) tehtäviin kuuluu ensisijaisesti huolehtia killan opintoihin liittyvistä asioista. Hän usein kuuluu koulutuksemme opetuksen kehittämistyöryhmään (koulutusohjelmatoimikuntaan) . Lisäksi hänen kuuluu käydä ylioppilaskunnan järjestämissä kopo-jaoston kokouksissa. Kopovastaava on koko ajan hereillä opintoasioiden suhteen ja on tarpeen vaatiessa valmis laatimaan puheenjohtajan kanssa kannanottoja. Kopovastaava on myös palautepäivän järjestäminen yhdessä koulutusohjelmatoimikunnan kanssa. Motivan kopovastaava on lisäksi vastuussa Abipäivistä ja sivuainepaneelista.

Sosiaalipoliittinen vastaava
Koska yliopistoelämä on muutakin kuin opiskelua, niin sosiaalipoliittinen vastaava (tuttavallisemmin sopo) huolehtii opiskelijoiden mahdollisuuksista täysipäiväiseen, täysipäiseen ja täysipainoiseen opiskeluun. Toisin sanoen sopo pyrkii turvaamaan päätoimen eli opiskelun onnistumisen. Sopovastaavan toimialuetta ovat esimerkiksi opiskelijan päivittäiseen elämiseen liittyvät asiat, kuten opintotuki, asuminen, terveys, ruokailu, liikunta ja opiskelukyky. Myös tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen kuuluvat sopovastaavan toimialueeseen. Vastaava osallistuu myös aktiivisesti ylioppilaskunnan järjestämiin sopojaoston kokouksiin, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita. Motivan sopovastaava on lisäksi vastuussa liikunta- ja kulttuuritapahtumista, tutustumisillasta sekä hallituksen virkistysillasta.

Tapahtumavastaava
Vastaa vuoden aikana järjestettävien tapahtumien organisoinnista. Tapahtumavastaavan vastuualueeseen kuuluvat esimerkiksi bileet, sitsit, pikkujoulut, Vulcanalian etkot, hengailuillat, Wappupiknik, Viini- ja juustoilta ja laskiainen. Tapahtumavastaavia on yleensä kaksi ja he huolehtivat tilojen vuokraamisesta, sopimusten allekirjoittamisesta ja tapahtumien organisoinnista. Lisäksi tapahtumavastaava koordinoi mahdollisen tapahtuma-/aktiivitoimikunnan toimintaa. Muut hallituslaiset auttavat tarvittaessa ja vastuualueidensa mukaan tapahtumien järkkäämisessä.

Fuksivastaava
Vastaa fukseihin liittyvästä toiminnasta. Erityisesti huolehdittavana on haalaritilaus yhdessä fuksiluokasta valittavien haalarivastaavien kanssa. Lisäksi Motivan fuksivastaava on mukana fuksisuunnistuksen, fuksi-iltapäivän ja fuksisitsien järjestämisessä.

Ammattijärjestövastaava
Toimii yhdyshenkilönä kasvatustieteilijöiden ammattijärjestöön Speciaan.  Huolehtii, että Specian materiaalia on jäsentemme saatavilla. Tiedottaa hallitusta ja jäsenistöämme Specian ajankohtaisista asioista. Lisäksi Motivan ammattijärjestövastaava on vastuussa fuksien työelämäpäivästä, Helsinki-excusta ja Rollo-Oulu -yhteistyön päiväohjelmasta.

Valokuvavastaava
Valokuvavastaavan tehtävänä on pitää yllä Motivan valokuvakansioita keräämällä kuvia jäseniltä, sekä ottamalla kuvia Motivan omistamalla kameralla eri tapahtumissa.

Yhteistyövastaava
Yhteistyövastaava tapaa säännöllisesti muita kasvatustieteiden tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistyövastaavia. Tällä tavalla tehostamme yhteydenpitoa tiedekuntamme ainejärjestöjen kesken ja järjestämme yhteisiä tapahtumia kuten fuksisuunnistuksen. Lisäksi Motivan yhteistyövastaava on mukana järkkäämässä Kalsarikännejä, fuksisitsejä ja mahdollisia muita yhteistyötapahtumia muiden hallituslaisten kanssa.

Kokoukset:

Motiva ry:n hallitus kokoustaa 2-4 kertaa kuukaudessa. Sääntömääräisia kokouksia on kaksi: kevätkokous järjestetään helmi-toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuun välisenä aikana. Puheenjohtaja kutsuu killan kokoukset koolle ilmoittamalla kokouksen ajankohdasta ja paikasta sähköpostitse kt-listalle sekä blogissa.

—————————————————————————————————————————————-
HallitusSäännötHistoriaKokouksetYhteystiedotJäseneksi
—————————————————————————————————————————————-