Hei tuore kasvatustieteilijä! 

Olet löytänyt tiesi Oulun yliopiston kasvatustieteilijöiden ainejärjestön, Motivan, blogiin. Ensinnäkin haluamme lämpimästi onnitella sinua opiskelupaikasta! Uurastus on nyt palkittu ja seikkailu akateemisessa maailmassa on alkamassa. Mahtavaa, että olet valinnut alaksesi juuri kasvatustieteet! Opiskelusta löydät lisätietoa täältä blogista sekä Oulun yliopiston nettisivuilta ja kasvatustieteiden tiedekunnan nettisivuilta. 

Fuksivuotesi tulee varmasti olemaan tapahtumarikas sekä ikimuistoinen. Lisäksi opintojen alku on varmasti täynnä uutta informaatiota ja kaikki tuntuu uudelta ja jännittävältä.

Me pienryhmäohjaajat, Laura ja Jasmin, olemme auttamassa teitä tällä taipaleella vastaten teidän mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja opastamassa teitä Linnanmaan käytävillä. Meihin saa jo nyt ennen opintojen alkua ottaa yhteyttä ja kysellä, mikäli jokin asia askarruttaa mieltä. Yhteyden saa esimerkiksi Facebookin puolella. Selvitetään yhdessä vastaukset kysymyksiinne! Olemme teitä vastassa ensimmäisenä päivänä ja meidät tunnistaa valkoisista haalareista ja ”Kasvatustieteet” -kyltistä. 

Olemme perustaneet teille oman Facebook-ryhmän, KAKO -18, jossa tulevaa opiskeluvuotta voi jo fiilistellä tulevien opiskelukavereiden kanssa. Tulemme myös sitä kautta järjestämään ennakkotapaamisen ennen ensimmäistä päivää yliopistolla, jotta porukka on jo hieman tuttua ennen suurta päivää.

Lisäksi Facebookissa on runsaasti ryhmiä ja sivuja, joista kannattaa jo tykkäillä ja joihin liittyä. Ainejärjestömme virallinen sivu on Motiva ry ja lisäksi meillä on motivalaisten oma off topic -ryhmä.

Lisäksi Motivalla on oma Instagram, josta voi tarkastella edellisten vuosien tunnelmia. Vuoden tapahtumat löytyvät Motivan tapahtumakalenterista, jota kannattaakin seurailla aktiivisesti lukuvuoden aikana. Sinne päivitellään tapahtumia aina, kun niiden ajankohdat tarkentuvat.  

Kasvatustieteiden tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistyötä tukemassa on yhteistyötiimi Kasope. Kasope järjestää esimerkiksi fuksiolympialaiset ja fuksisuunnistuksen syksyn aikana. Suomen kasvatustieteiden opiskelijoilla on oma liitto, SKOL, ja ammattijärjestömme on Specia, johon liittymisestä ja opintojen aikaisista hyödyistä te saatte fuksisyksynne aikana lisää tietoa.


Hei uusi opiskelija! Tervetuloa ja hirmuisesti onnea myös minunkin, eli Motivan hallituksen puheenjohtajan Maijun puolesta. Tulette varmasti huomaamaan, että kasvatustieteiden opiskelu on ainutlaatuista ja todella monipuolista. Opiskeluaika myös kuluu yllättävän nopeasti, joten suosittelen osallistumaan sekä opintoihin että niiden oheistoimintaan rohkeasti! Järjestämme hallituksen kanssa tapahtumia ja toimintaa kasvatustieteen opiskelijoille, ja odotamme innolla uusiin fukseihin tutustumista.  

Lyhyestä virsi kaunis, niinhän? Tahdon vielä itsekin onnitella teitä opiskelupaikasta ja odotan innolla, että tavataan syksyllä! Mie oon Lotta, teidän fuksivastaava, ja järjestän yhdessä Kasopen ja muiden ktk-kiltojen kanssa erilaisia tapahtumia teille, kuten jo aiemmin mainitut fuksiolympialaiset ja fuksisuunnistuksen. Mutta näiden ja myös haalareiden tiimoilta tutustutaan syksyllä!

Muistakaa nauttia vielä kesästä! Nähdään syksyllä! 

PROT 2018

Pienryhmänohjaajat Laura ja Jasmin

Innostunein terveisin, 

Laura Maaninka, Jasmin Junnelin ja Motivan hallitus 

Mainokset

Tietosuoja Motivan toiminnassa

Heippa Motivalaiset!

Tänä keväänä 25.5. on tullut voimaan EU:n tietosuojalaki. Tietosuojalaki parantaa yksityisten henkilöiden tietosuojaa sekä mahdollisuutta tulla tietoiseksi siitä, mitä tietoja heistä kerätään.

Tietosuojalain myötä mekin Motivassa olemme tehneet muutoksia henkilötietojen keräämiseen. Toimintamme vuoksi joudumme keräämään jonkin verran henkilötietoja. Näitä tietoja käytetään pääasiassa jäsenrekisterimme ylläpitoon, tiedottamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Kaikkia henkilötietoja säilytämme vain niin pitkään, kun tietoja tarvitsemme. Tämän jälkeen poistamme tiedon. Lain mukaan jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on milläkin taholla kerätty.

Tietosuojalain vuoksi olemme myös nimenneet hallituksesta tietosuojavastaavan. Tällä toimikaudella tietosuojavastaavana toimii Jasmin Junnelin. Häneen kannattaa olla yhteydessä, mikäli jokin asia tietosuojassa mietityttää tai kiinnostaa.

Palautepäivä 2018

Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen Palautepäivä järjestettiin taas 16.4.

Motivan hallitus keräsi tutkinto-ohjelmamme opiskelijoilta palautetta kuluneen vuoden opintoihin liittyen 20.3.-3.4. Hallitus esitteli kyselyn vastauksia, jonka jälkeen henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken keskusteltiin heränneistä ajatuksista ja mahdollisista kehityskohdista.

Kyselyyn vastasi 16 opiskelijaa, joista pääaineenaan kasvatuspsykologiaa luki 53,3% ja kasvatustiedettä 46,7%. Vastaajia oli vuosikursseilta 2013-2017.

Opiskelijat kokivat että opintoja edistäviä tekijöitä olivat vapaus soveltaa omaa mielenkiintoa kurssitehtävissä, vertaistuki ja yhdessä tekeminen sekä lukujärjestyksen sujuvuus ilman päällekäisyyksiä. Etenkin kasvatustieteen aineopintoja kehuttiin.

Kursseissa oli myös kehitettävää. Opettajakeskeisyys kasvatustieteen opinnoissa, etenkin uudessa maisterivaiheessa, koettiin turhauttavaksi. Psykologian kurssien todettiin toistavan paljon samoja asioita. Ylipäätään opetuksen toivotaan kehittyvän käytännönläheisemmäksi ja enemmän työelämään sovellettavaksi. Työelämärelevanssia voisi lisätä esimerkiksi tuomalla kursseille vierailevia luennoitsijoita tai tiedekuntamme tutkijoita, ja keskittymällä nimenomaan kasvatustieteilijöihin, ei opettajiin.

Uusi OPS myös mietitytti opiskelijoita paljon. Kurssien aikataulutus on epätasainen periodien kesken ja pääaineen valitseminen heti fuksivuoden alussa aiheuttaa stressiä. Hallitus ja hallinnon opiskelijaedustajat tekevät henkilökunnan kanssa töitä ensi vuoden opetussuunnitelman kehittämiseksi.

Kurssien kuormittavuus koettiin pääosin sopivaksi, mutta tekemisen määrä vaihtelee kurssista riippuen todella paljon. Kurssien arvioinnissa perusopintojen hyväksytty/hylätty -arviointi ei motivoi, kuten ei myöskään palautteen puute tehdyistä tehtävistä. Ongelma on tiedostettu myös henkilökunnan puolella. Perusopintojen opiskelijamäärät ovat valtavia, joten henkilökohtaisen palautteen antaminen kaikille on lähes mahdotonta. Opiskelijat kuitenkin kokivat saavansa perusteluja kurssiarvosanoille jos jaksoivat kysyä asiasta kurssin pitäjiltä.

Kiitos Palautepäivän osallistujille ja kyselyyn vastanneille! Tehdään yhdessä ensi vuoden opinnoista yhä parempia ♥

 

 

 

 

 

 

Palautekoonti 2018

Hei Motivalaiset!

Toivottavasti olette ennättäneet nauttimaan näistä aurinkoisista kesäpäivistä! Keväisen käytännön mukaan Motivan hallitus keräsi palautetta toiminnastaan 21.4.-26.4. Palautetta pystyi antamaan tapahtumista, viestinnästä ja yleisesti hallituksen toiminnasta. Vastauksia saimme kahdeksan ja olemme käyneet niitä läpi hallituksen kesken.

Tapahtumiin oltiin pääosin tyytyväisiä tämän vuoden aikana. Suosituimpia Motivan tapahtumia vastaajien keskuudessa olivat viini- ja juustoilta, pikkujoulut sekä kulttuuritapahtuma. Tapahtumien monipuolisuus ihastutti ja etenkin keväällä OYY:n projektiavustuksen avulla mahdollistunut Excel -kurssi keräsi kiitosta.

Tapahtumien monipuolisuudella on kuitenkin myös kääntöpuolensa ja tapahtumia on koettu olevan liikaa ja niiden toistavan liikaa samaa kaavaa. Lisäksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia ja aktiviteetteja kaivattiin lisää. Tapahtumissa tarjoiluiden ja koristeluiden toivottiin olevan näyttävämmin esillä ja teemaan liittyviä.

Tulemme tarkastelemaan Motivan tapahtumakalenteria ja harkitsemaan tapahtumien karsimista. Pyrimme aktiivisesti tarjoamaan ja kehittämään myös tekemistä, joka ei perustu vain alkoholin juomiseen.

Hallituksen viestintä tavoittaa vastaajat pääosin hyvin. Viestit ovat selkeitä ja viestintä monipuolista ja persoonallista. Parhaiten vastaajat tavoittaa sähköpostitse, WhatsAppissa sekä Motivan Facebook-sivulla.

Viestinnässä kehitettävää nähdään tapahtumien tiedottamisen aikataulussa sekä viestien määrässä. Jäsenistö kokisi paremmaksi, jos viestejä lähetettäisiin vähemmän ja tapahtumista tiedotettaisiin nykyistä aikaisemmin.

Hallitus pyrkii selkeyttämään viestintää syksyllä ja saamaan tapahtumien päivämäärät lyötyä lukkoon jo heti kuukausikirjeeseen. Myös maksuohjeet pyritään jatkossa laittamaan jokaiseen tapahtumatietoja sisältävään viestiin.

Yleisesti hallitustoimintaan oltiin tyytyväisiä. Pientä epäselvyyttä on siitä, mitä hallitus oikeastaan tekee tapahtumien lisäksi. Tätä hallitus on pyrkinyt selventämään lisäämällä kuukausikirjeeseen kohdan, jossa kerrotaan siitä mitä hallitus on viime aikoina tehnyt etenkin edunvalvonnassa.

Yritämme syksyn aikana selkeyttää toimintaamme entisestään, ja ottaa jäsenistön huomioon kaikessa toiminnassa. Kokoukset ovat aina jäsenille avoimia. Niihin voi tulla seuraamaan, mitä hallitus suunnittelee ja tutustumaan ylipäätään hallituksen toimintaan. Seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta löytyy aina OLO-kahvion ilmoitustaululta ja myös Motivan Instagramista.

Kiitos vastaajille! Muistattehan, että palautetta voi antaa koska vain tämän nettilomakkeen kautta sekä palautelaatikkoon, joka löytyy Motivan ilmoitustaululta OLO-kahviosta. Myös hallituslaisia saa aina nykäistä hihasta ja antaa palautetta vaikka heti tapahtumissa!

Hallitus palaa hommiin taas syksyllä palautteesta saatujen tärppien kera.

Ihanaa kesää!

Alkukesän terveisin,

PJ Maiju ja VPJ Jasmin

MotiVappu 2018

Opiskelijoiden päätapahtumasta on kulunut jo yli kuukausi, joten on aika palata Motivan vappukoosteen merkeissä noihin tunnelmiin ja muutamiin tapahtumiin 🙂

 

MARTTAKERHOILTA

Vappu pyörähti Motivalla käyntiin 11.4. pidetyllä Marttakerhoillalla, jossa Oharin ja Verban kanssa valmisteltiin haalareita vappua varten ja hengailtiin rennoissa tunnelmissa 🙂

IMG-20180605-WA0011.jpg

 

IMG-20180605-WA0007.jpg

Motivan vappusimat odottamassa janoisia suita 🙂

 

JUOMALAULUHARJOITUKSET

Perinteisiä Juomalauluharjoituksia vietettiin tänä vuonna 21.4. yhdessä Spessun, Oharin, Mukavan, Lastareiden sekä Oulun yliopiston Humanistisen killan kanssa. Laulu raikui jälleen hyvällä mielellä Oulun teatterilla!

IMG-20180605-WA0010.jpg

 

KIRKKOVENESOUDUT

Tänä vuonna Tuiran rannalla ei nähty sitä perinteisintä vappuaktiviteettia, sillä 22.4. ei pystytty jäätilanteen vuoksi soutamaan. Tämä ei kuitenkaan meininkiä hidastanut, vaan halukkaista killoista koottiin kuplafutisjoukkueet kisailua varten!

IMG-20180605-WA0013.jpgMotivan iloinen kuplafutispoppoo!

 

MOTIVAN WAPPUSITSIT

25.4. pidetyt sitsailut tapahtuivat tällä kertaa teemalla: Tule sellaisena kuin et ole! Paikkana toimi mainio Aleksinkulma, joka oli motivalaiseen tapaan täynnä innokkaita sitsaajia 🙂

IMG_5098.JPG

 

DRUNK TRIVIAL

Ololaisten rastisuunnistuskilpailu Drunk Trivial järjestettiin 28.4. toista kertaa, ja viime vuotiseen tapaan Motivalta oli joukkue menossa mukana! Teemana toimi tälläkin kertaa yksisarviset 😉 Sää suosi ja hauskaa oli!

IMG-20180430-WA0004.jpg

 

HALLITUKSEN MUNKINPAISTO

Motivan hallitus kokoontui tänäkin vuonna vappuhulinoiden lomassa paistamaan maukkaita munkkeja piknikkiä varten 🙂

IMG-20180605-WA0012.jpg”Motivan munkit”

 

MOTIVAN WAPPUPIKNIK

Maanantaina 30.4. Åströmin puistossa seurailtiin fuksiuittoja, nautittiin simaa ja munkkeja sekä palkittiin tietysti fuksipasseja ansiokkaasti täyttäneet fuksit! Uittojen lomassa palkittiin myös Motivan vuoden Fuksi ja Seniori : ) Tällä kertaa ei satanut edes vettä tai räntää!

IMG-20180605-WA0009.jpgFuksiuittoja kelpasi seurata hyvässä säässä!

 

IMG_5117.JPGPuheenjohtajamme Maiju sekä varapuheenjohtajamme Jasmin palkitsemassa reippaita fukseja 🙂

 

IMG-20180605-WA0014.jpg

Vasemmalla Vuoden 2018 Fuksi Lotta Ellonen sekä oikealla Vuoden 2017 Fuksi Jasmin Junnelin 🙂 Vuoden 2018 Senioriksi valittu Noora Lievonen oli valitettavasti sairaana eikä päässyt osallistumaan piknikille 😦

 

Kiitos vappu 2018 ja ihanat motivalaiset!! Joko voi laskea päiviä seuraavaan vappuun..?

Motivan kuukausikirje – Kesäkuu

Hei!

Lukuvuosi alkaa tulla päätökseen ja monet työstävätkin vielä viimeisiä opintosuorituksiaan loppuun ennen lomille tai kesätöihin siirtymistä. Kesäloma saavuttaa pian myös Motivan, mutta sitä ennen vielä muutama ilmoitusasia sekä ensi viikolla järjestettävät Kesäkis(s)at : ) Kesälomien aikanakin motivalaisia voi ja kannattaa kysellä pelailemaan tai hengailemaan esimerkiksi Facebookissa tai Elmossa (Elämä Motivassa). Jos et kuulu kyseisiin ryhmiin ja haluaisit, huikkaathan kenelle tahansa hallituksen jäsenelle Whatsappissa, Facebookissa tai täältä https://motiva.wordpress.com/hallitus-2018/  löytyvien yhteystietojen kautta!

1. Motivan Kesäkis(s)at 9.6.

Lauantaina 9.6. klo 16-20 kokoonnutaan motivalaisten kesken Heinäpäähän Hollihaan puistoon (Saarankatu 2) pelailemaan ulkopelejä ja nauttimaan ihanasta kesäpäivästä yhdessä! Voit ottaa mukaasi omia lempparipelejäsi tai vaikkapa grillikamat : ) Mikäli mahtavien ilmojen putki päättää katketa juuri tuona päivänä, infoamme mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta. Tervetuloa aloittamaan kesäkausi Motivan kanssa : )

Fb-event https://www.facebook.com/events/181595419325562/

 2. Ilmoitusasioita

Ensi viikon aikana Motivan blogiin tulee kooste aikaisemmin keväällä järjestetystä palautepäivästä, jossa opiskelijat ja henkilökunta käsittelivät yhteistuumin opiskelijoilta kerättyä palautetta lukuvuoden opinnoista. Tämä kannattaa käydä lukaisemassa erityisesti jos et päässyt palautepäivään paikalle. Blogiin lisätään myös kooste jäsenistön hallitukselle antamasta palautteesta sekä vappumeiningeistä : ) Tietoa on tulossa myös viime aikoina paljon puhutusta tietosuojauudistuksesta ja miten tämä vaikuttaa Motivan toimintaan.

Kevään aikana kattokiltamme suunnittelu on myös edennyt. Jokaisesta KTK:n ainejärjestöstä haetaan kahta vapaaehtoista mukaan tiimiin, joka kirjoittaa kattokillalle säännöt ja hoitaa muut käytännön asiat. Suunnitelmana on perustaa kilta loppuvuodesta. Killan varsinainen hallitus valitaan myöhemmin äänestämällä ja tästä tullaan tiedottamaan kun sen aika on. Kiinnostaisiko sinua olla mukana työryhmässä? Ota yhteyttä Maiju Putkoseen Whatsappissa tai sähköpostilla maiju.putkonen@student.oulu.fi

Viikonlopputerkuin,

Noora Lievonen ja muu Motivan hallitus

Motivan kuukausikirje – Toukokuu

Heippa taas rakkaat motivalaiset!

Hyvää alkanutta toukokuuta teille kaikille! Niin ihana kuin Wappu olikin, se alkaa vähitellen väistämättä olemaan ohi. Ja samaa voidaan itse asiassa sanoa myös tästä kuluvasta lukuvuodestakin! Mutta ennen siirtymää kevätlaitumille Motiva haluaa tarjota vielä seuraavanlaisen kuukausikirjeen luettavaksi! Tästä voitte tuttuun tapaan merkata kalentereihinne ylös tulevia tapahtumia sekä lukea myös minkä muun parissa Motivan hallitus on puuhaillut.

Tapahtumat löytyvät päivämäärineen myös Motivan blogin päivitetystä tapahtumakalenterista, johon pääsee tästä linkistä.

 

1. Motivan sääntömääräinen kevätkokous 3.5.

Motivan sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 3.5. klo 12 tilassa HU205.

Kyseessä on yhdistyksen virallinen vuosikokous, joka on yhdistyksen korkein päättävä elin. Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös, sekä päätetään edellisvuoden hallituksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Kevätkokous on hyvä tilaisuus tulla kuulemaan, mitä Motiva on viime vuonna tehnyt ja mihin esimerkiksi yhdistys on käyttänyt rahaa. Kokouksessa on myös tarjolla kahvia.

Kaikki motivalaiset ovat lämpimästi tervetulleita paikalle!

Linkki fb-tapahtumaan.

 

2. Excel-koulutus 7.-8.5. (ilmoittautuminen auki 4.5. asti)

Motiva järjestää jäsenilleen Excel-koulutuksen! Koulutuksessa käydään läpi Excelin perusteita, joiden osaamisesta on hyötyä niin opinnoissa kuin työelämässäkin.

Koulutus järjestetään kahtena iltana, ma-ti 7.-8.5., molempina päivinä klo 16–19:15 yhdellä tauolla.
Paikkana toimii Vuolle Opisto, Nahkatehtaankatu 2, 3. kerros ja luokka 325.

Koulutus kustantaa 14 euroa. Paikkoja koulutukseen on vielä jäljellä, joten käyhän jättämässä nimesi listaan! Ilmoittautuminen on auki 4.5. asti!

Tulehan hiomaan Excel-taidot minttiin!

Maksutiedot:

Tilinro: FI42 8000 1901 4808 23
Viitenro 1423 (älä kirjoita viestikenttään mitään)
Saaja: Motiva ry
Hinta: 14€
Eräpäivä: 4.5.2018

Linkki koulutuksen ilmoittautumislomakkeeseen.

Linkki fb-tapahtumaan.

3. Kesäkis(s)at 9.6.

Vaikka lukuvuosi loppuukin, järjestää Motiva kesän alettua vielä perinteiset kisailut!

Motiva järjestää Kesäkis(s)at lauantaina 9.6. klo 16 alkaen Hollihaan puistossa. Tarkoitus on kokoontua joukolla vähän pelailemaan sekä kisailemaan hyvällä fiiliksellä, ja nauttimaan mahdollisesti kivoista kesäkeleistä.

Ota mukaasi siis pelivälineitä, grillikamoja sekä aurinkorasvaa ja saavu paikalle. Osoite on Saarankatu 2, 90100 Oulu. Ei muuta kuin kaikki siis mukaan palloilemaan ja muutenkin puuhailemaan!

Linkki fb-tapahtumaan.

 

4. Linnanmaan kampuksen keskustelutilaisuus 3.5.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki järjestävät yhdessä keskustelutilaisuuden tulevasta Linnanmaan yhteiskampuksesta torstaina 3.5. klo 10–11:30 salissa L2. Oulun ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle aiheuttaa suuria muutoksia: Miten alueen maankäyttö etenee? Miten järjestetään liikkuminen? Mikä on Linnanmaan kampuksen tuleva imago? Tule, kuuntele, ja kerro mielipiteesi!

Tapahtuman aikataulu (muutokset mahdollisia):

9:30 Kahvitarjoilu

10:00 Tilaisuuden avaus (Kalle Parviainen, OYY:n hallituksen puheenjohtaja)

10:05 Kaupunginjohtajan alustus (Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja)

10:10 Maankäyttötyöryhmän tilannekatsaus (Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti)

10:30 Liikennetyöryhmän tilannekatsaus (Anu Eloranta, joukkoliikennesuunnittelija, ja Saija Räinä, liikenneinsinööri)

10:50 Imagotyöryhmän tilannekatsaus (Pauliina Pikkujämsä, markkinointipäällikkö/Marja Jokinen, viestintäjohtaja)

11:10 Paneelikeskustelu: Essi Kiuru (Oulun yliopisto), Elina Hulkkonen (SYK), David Delahunty (opiskelija)

11:30 Lopetus

Tilaisuus on avoin niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin. Tapahtumasta lähetetään myös livestreami OYY:n Facebook-sivuilla.

Panelisteille sekä työryhmien esittelijöille voi lähettää kysymyksiä etukäteen tämän Padletin kautta.

 

5. Hallituksen kuulumiset

Hallitus haluaa kokeilla kuukausikirjeissä tästä kuusta alkaen kertoa vähän siitä, mitä muuta olemme tehneet tapahtumien järjestämisen lisäksi.

Kovasti keskustelua kasvatustieteen henkilökunnan ja meidän kesken on herättänyt tuleva pääsykoeuudistus. Valintatoimikunnan kokouksessa 19.4. on käynyt ilmi että meidän tutkintomme on liitetty VAKAVA-kokeeseen vuonna 2019. Motivan hallitus aikoo kirjoittaa asiasta kannanoton, ja pyrkii vaikuttamaan vähintään siihen, että VAKAVA-aineisto vastaisi meidänkin koulutustamme paremmin. Pääsykokeiden linjaukset tulevat yhä enemmän valtion tasolta ja kokeita yhdenmukaistetaan. Hallitus seuraa tilannetta ja tiedottaa jäsenistölle tulevista muutoksista.

Toinen keskusteluaihe on ollut uusi OPS, jossa tänä vuonna fuksien on pitänyt valita pääaineensa käytännössä heti opintojen alussa, ja maisterivaiheen opinnot ovat muuttuneet. Keskustelua opintojen kehittämisestä käytiin mm. Motivan Palautepäivässä, ja opiskelijat ja henkilökunta työstävät opintojen kehittämistä jatkossa yhdessä.

Myös tulevaa syksyä on alettu suunnitella. Hallituksen keräämää palautetta hyödynnetään syksyn tapahtumien järjestämisessä ja muussa toiminnassa. Palautteesta tehdään toukokuun aikana kooste Motivan blogiin.

Palautetta hallitukselle voi antaa vapaasti milloin vain tämän lomakkeen kautta.

 

Hyvää kevättä sekä tulevaa kesää toivotellen,

Marita Kauppi ja muu Motivan hallitus